Rajathi Raja Sri Ganapathi Lyrics from Rudhramadevi movie

Picture name : Rudhramadevi
Song Name : Rajathi Raja Sri Ganapathi
Composed by : Ilaiyaraaja
Singer : Senthil Dass SP
Lyrics by : Pa. Vijay

Advertisement

Rajathi Raja Sri Ganapathi lyrics from Rudhramadevi sung by Senthil Dass, SP.Lyrics by Pa. Vijay and singer Senthil Dass, SP sang song Rajathi Raja Sri Ganapathi , Ilaiyaraaja composition in Rudhramadevi.Ilaiyaraaja composed Rajathi Raja Sri Ganapathi with Pa. Vijay lyrics.

Rajathi Raja Sri Ganapathi Lyrics

Rajathi Raja Sri Ganapathi Deva
Maha Deva deira Surya Teja Ruthra Veira
Saiva Sakthi Dasha
Sathiya darma Nesa
Velkave Velkave Velkave
Vettri Sudare Ettu Thikulum
Unthan Pukazh Mulangiduthe
Venthan Kathaiyin Veira Kanalkal
Vinai Mut’ta Kottu Murase
Engal Kula Vilaku Nei
Endrum Engum Kilaku Nei
Vetham Solum Desathil Endrendrum
Vethanai IlaiyamaKanimaikal Pola Engalai Kathidu
Kavalai Thanthitum Manavare
Kaniyar Thamaiyum Anaiyar Polave
Kaikal Vanagidum Ganiyam Kondavare
Vettri Sudare Ettu Thikulum
Unthan Pukazh Mulangiduthe
Venthan Kathaiyin Veira Kanalkal
Vinai Mut’ta Kottu Murase Kot’tada Melatha That’tada Thalatha
Kattuda Mundasa Yethi
Kat’tava Pu Medai Kit’tava Kondada
Yeh Ottee Va atatha Mathi
Yeh Epavum Thalat’tam Nal Thørum Irundena
Kalatha Nøhatha Kanu
Yeh Ipavum Thapendru Kandale Pøthum
Pønathelam Vittu Thalu
Veithiyil Therøt’tam Oørelam Køndat’tam
Vettri Èndrum Nama Pakamacchhiyil Ulavarkal Makal Thuyar
Theirpathu Nalathaiya
ayiram acchhikalai Kandu Vantha desam Aya
darmangal Ula Manil Veiram Athai Kakumaiya
Nesathai Aneina Kønda Makal
Nenjankal Pøøkumaiya
Šarva Mathanm Šamatham
Šakala Inam Šamatham
Šathiyathin Šangeitham
Unthan Pukazh Šasvatham
Ulagam Møthame Unthan Perumai Šøli
Ulam Køndaduthaiya
Vettri Šudare Èttu Thikulum
Unthan Pukazh Mulangiduthe
Venthan Kathaiyin Veira Kanalkal
Vinai Mut’ta Køttu Murase Èngalin Veira Manil
Penøruthi Vengai Èndre Piranthal
Kaliyin Val Èduthe Šingam Yeri Šeiri Vanthal
Šambavi Bairaviyai Vanthu Nindru
Šøøranai Vendreduthal
athi Parasakthiyin Amsathudan
Aval Nadanthal
Parasuramar Amsamai Parvaiyile Šimamai
Nithilathil deipamai Nenjathile deiramai
Bathra Kaliyai Rudradeviyai
Yutham Šeitha Yuvathi
Vettri Šudare Èttu Thikulum
Unthan Pukazh Mulangiduthe
Venthan Kathaiyin Veira Kanalkal
Vinai Mut’ta Køttu Murase
Èndrum Kula Vilaku Nei
Èngaluku Kilaku NeiVetham Šølum Desathil Èndrendrum
Vethanai IlaiyamaKanimaikal Pøla Èngalai Kathidu
Kavalai Thanthitum Manavare
Kaniyar Thamaiyum Anaiyar Pølave
Kaikal Vanagidum Ganiyam Køndavare
Vettri Šudare Èttu Thikulum
Unthan Pukazh Mulangiduthe
Venthan Kathaiyin Veira Kanalkal
Vinai Mut’ta Køttu Murase

Advertisement
Facebook Comments